Why

Sammen sikrer vi fremtidens tekniske og naturfaglige arbejdskraft

Nutidens industrivirksomheder har brug for kvalificeret og faguddannet arbejdskraft – og de har brug for det nu.

Fordi der er for stor afstand mellem de kompetencer, som industrien efterspørger og de kompetencer, som vi uddanner os til. 

Med forståelse for fortiden løser vi fremtidens udfordringer – nu.

How

Ved at gøre børn og unge nysgerrige på industriens mange muligheder

I dag byder en arbejdsdag i industrien på teknologi, programmering, håndtering af robotter og kemi. 

Vi pirrer til nysgerrigheden gennem læring og leg for at skabe forståelse for de udfordringer og muligheder, som industrivirksomheder arbejder med. 

  • Hvordan ser en smedjevirksomhed ud?
  • Hvad laver en industritekniker?
  • Hvordan er hverdagen i en industrivirksomhed?
    • Og passer det, at der er robotter alle vegne?

What

Gennem læringsforløb, der følger industriens udvikling og hvor der fabrikeres løsninger

Industrivirksomheder stiller udfordringer, som de ønsker børn og unges innovative og nysgerrige løsninger på. 

I Fabricate_Now mødes fortidens erfaringer med fremtidens muligheder.

Partnere

Fabricate_Now

På Industrimuseet

På Industrimuseet har vi indrettet et makerspace med lasercutter, 3D-printer, LEGO Mindstorms og alt andet hvad det kreative hjerte begærer. 

Her kan skoleklasser gennemføre forløb, som enten relaterer sig til en virkelig case fra lokal industrivirksomhed eller fortidens industri fra museet.

Forløbene følger en innovationsproces, hvor eleverne fabrikerer et produkt.

Sådan bliver din virksomhed en del af Fabricate_Now

Kontakt os i dag og hør mere

Som partnervirksomhed samarbejder du 3-5 gange om året med skoleklasser, som i forbindelse med forløb i Fabricate_Now præsenteres for, hvad industri og industriproduktion er i dag.

Din virksomhed får kendskab hos en målgruppe, som bliver relevant fremtidig arbejdskraft, logo på partnervæg i Fabricate_Now, synlighed i et unikt projekt, som vil have pressens og omverdenens interesse – og en række andre fordele.

Sådan bliver din klasse en del af Fabricate_Now

Kontakt os i dag og hør mere

Et forløb i Fabricate_Now består af to dele. Et 3-timers forløb på Industrimuseet hvor eleverne får et historisk tilbageblik på hvad industri er og også arbejder hands-on med aktiviteter i vores makerspace. I makerspace kan eleverne arbejde enten med lasercutter eller programmering og vi faciliterer forløbet med eleverne. Del to af forløbet foregår på en lokal industrivirksomheder og tager også ca. 3 timer. 

I begge dele af forløbet bliver eleverne også klogere på hvilke kompetencer, der er efterspørgsel på i industrien, og de bliver klogere på forskellige uddannelsesveje og jobtyper.